Ursache-Wirkungs-Diagramm-Kommentar

Gabriel schrieb am 17 Dezember 2012 um 16:02 Uhr

Jag he4mtar informationen mnlaeult fre5n Sveriges Radios hemsida. Sidan utvecklade jag i bf6rjan av e5ret e5t min sambo som e4r inbiten melodikrysslf6sare. Hade ff6rst ingen tanke pe5 att gf6ra sidan allme4nt tillge4nglig, men sen te4nkte jag att det kanske finns ne5gon mer som e4r intresserad. Ff6r att spara lite utvecklingstid se5 ignorerade jag vissa specialfall, som t.ex. bindestreck emellan rutorna och siffror som ste5r i en riktningsbytesruta. Om flera skulle hf6ra av sig och tycka att det var ett problem, se5 skulle jag fundera pe5 att e5tge4rda detta. Sje4lv tycker jag att det fungerar bra e4nde5.

Fleta schrieb am 18 Dezember 2012 um 02:02 Uhr

Big help, big help. And superlative news of cousre.

ktrqukaud schrieb am 18 Dezember 2012 um 13:35 Uhr

YiWdgI qgbmbpxihaca

Mustafa schrieb am 21 Dezember 2012 um 13:55 Uhr

Excellent piece of work!! Thank you very much for Sharing!!!!!What a way of meeting ppeole and get to see their talent. At first was reluctant being on youtube, but getting to do this has brought me into the houses of some very special ppeole. You are one of them. Life; isn't it wonderful!!! Keep up the good work. Hope You Are Having A Splendid Day!!!!A New FriendErick